Δευτέρα 20.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μπλόκο σε πωλήσεις ακινήτων για όσους χρωστούν στα Ταμεία

24.01.2017


Ο ισχύων νόμος ορίζει ρητώς ότι εφόσων υπάρχει αρρύθμιστη οφειλή προς ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση ακινήτου.

Προσκόμματα στην πώληση – μεταβίβαση ακινήτων σε όσους έχουν χρέη προς τα ταμεία, ακόμη κι αν βρίσκονται σε ρύθμιση, βάζει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την αποπληρωμή τους.

Εγκύκλιος που ενεργοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου εστάλη ήδη στο υπερταμείο ΕΦΚΑ, αλλά και τους συλλόγους των συμβολαιογράφων, καθώς ο νόμος στον οποίο στηρίζεται ορίζει ρητώς πως αν υπάρχει μη ρυθμισμένη οφειλή, η μεταβίβαση ακινήτου δεν είναι δυνατή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η κατάθεση ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία δεν δίνεται στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αλλά και στην περίπτωση ενεργού ρύθμισης, το ΚΕΑΟ αναζητεί «επαρκείς διασφαλίσεις», που όπως ορίζει η εγκύκλιος θα δίνονται μόνον κατόπιν υποχρεωτικού ελέγχου, ο οποίος θα προηγείται της διαδικασίας.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως αν υπάρχει οφειλή μη ρυθμισμένη, η μεταβίβαση του ακινήτου δεν είναι δυνατή και δεν δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα. Στην περίπτωση ρύθμισης, ο οφειλέτης που μεταβιβάζει το ακίνητο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης «διασφάλισης της οφειλής» προσκομίζοντας στο ΚΕΑΟ βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να καταθέσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το τίμημα.

Η οφειλή προς το ΚΕΑΟ μπορεί να διασφαλιστεί ως εξής:

• Με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για ποσό τουλάχιστον ίσο με την αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται, είτε με το επιπλέον του τιμήματος ποσού μέχρι του ύψους της αντικειμενικής αξίας (αν το τίμημα είναι μικρότερο) ή μέχρι του ύψους της οφειλής όπου απαιτείται.

• Με την εγγραφή υποθήκης επί άλλου ακινήτου ελευθέρου βαρών.

• Με την κατάσχεση άλλου ακινήτου ελευθέρου βαρών.

• Ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου χωρίς τίμημα (όπως για παράδειγμα δωρεά ακινήτου), διασφάλιση συνιστά και η αναδοχή του χρέους από το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται το ακίνητο.

Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, βάσει της εγκυκλίου θα δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας ενός μήνα. Στην περίπτωση, μάλιστα, που το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για να επιτραπεί η μεταβίβαση, θα πρέπει να διασφαλίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Πηγή: kathimerini.gr