Πέμπτη 28.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με «προίκα» 5 δισ. ξεκινάει η Αναπτυξιακή Τράπεζα

01.03.2019


Φέρεται να υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα για συνεπένδυση σε συνεργασία με τον νέο φορέα σε νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις.

Μετά τέσσερα χρόνια εξαγγελιών και αφού προηγήθηκαν επανειλημμένες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στην ουσία πρόκειται για μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), με δυνατότητα πλέον όχι μόνο παροχής εγγυήσεων, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά και χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις.

Ο δανεισμός, πάντως, δεν θα είναι ούτε σε αυτή την περίπτωση άμεσος, έτσι ώστε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να μη λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις εμπορικές τράπεζες, αλλά μέσω των τραπεζών, επενδυτικών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης. Επίσης, η τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις.

Η «προίκα» του νέου φορέα, υπό την έννοια ότι θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του, είναι 5 δισ. ευρώ και πρόκειται για τα διάφορα ταμεία του ΕΤΕΑΝ και συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα. «Προίκα» που, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα έχει συνολική επίδραση στην ελληνική οικονομία ύψους 11 δισ. ευρώ.

Παρά τις δηλώσεις στο παρελθόν κυβερνητικών στελεχών για ενδιαφέρον ξένων αναπτυξιακών τραπεζών να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (π.χ. των αντίστοιχων φορέων της Κίνας, της Βραζιλίας ή παλαιότερα της Γερμανίας), στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πολλώ δε μάλλον ώριμο. Από την άλλη, πάντως, φέρεται να υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα για συνεπένδυση σε συνεργασία με τον νέο φορέα σε νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, η δημόσια διαβούλευση επί του οποίου θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου 2019, είναι τα ακόλουθα:

• Εκτός από την έμμεση παροχή δανείων στους επιπλέον σκοπούς του νέου φορέα προβλέπεται η συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, σε ταμεία και κάθε μορφής σχήματα κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, εγγυήσεων, επιχειρηματικού κεφαλαίου, αλλά και σε επιχειρήσεις με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της αναπτυξιακής τράπεζας ή κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η αναπτυξιακή τράπεζα.

Ακόμη, προβλέπεται η σύσταση ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις υποστήριξης startups, η έμμεση χρηματοδότηση επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη διενέργεια επιστημονικών μελετών και ερευνών, συμβουλευτική υποστήριξη.

• Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην αναπτυξιακή τράπεζα δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% συν μιας μετοχής του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

• Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της τράπεζας θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς.

• Η θητεία του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και όχι τριετής όπως ισχύει σήμερα στο ΕΤΕΑΝ.

• Στην αναπτυξιακή τράπεζα και στις άμεσες θυγατρικές της επιτρέπεται να αποσπασθούν εργαζόμενοι από το Δημόσιο ή από νομικά του πρόσωπα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα για διάστημα τριών ετών. Το αποσπασμένο προσωπικό δεν μπορεί να είναι πάνω από το 15% του συνόλου των εργαζομένων της τράπεζας.

Πηγή: kathimerini.gr