Παρασκευή 24.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με εκκρεμότητες ακόμη και στον εξωδικαστικό

10.03.2017

Συμφωνία σε ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο –αλλά εκκρεμότητες σε μια σειρά από τεχνικά θέματα για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού– υπήρξε χθες μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια των πολύωρων διαπραγματεύσεων.

Τι έχει συμφωνηθεί

Μεταξύ των θεμάτων που φαίνεται ότι έχουν συμφωνηθεί είναι το κατώφλι των 20.000 ευρώ για τις οφειλές επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Εκτός από το όριο ένταξης, τα δύο μέρη φαίνεται ότι συμφώνησαν να εξαιρεθούν από το «κούρεμα» μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι υπερ τρίτων. Περιλαμβάνονται όμως στο «κούρεμα» ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

Τα πρόστιμα «κουρεύονται» σε ποσοστό έως 95% και οι προσαυξήσεις έως 85%. Σε κάθε περίπτωση και επειδή μέσα από τη μέθοδο του επανυπολογισμού θα μειωθεί η βαρύτητα που θα έχει το Δημόσιο στη διαδικασία λήψης απόφασης για το «κούρεμα» οφειλών, έχει προταθεί και συζητείται το ποσοστό του να μην μπορεί να μειωθεί κάτω από το 85% του συνόλου της οφειλής για τον υπολογισμό της απαρτίας ή της λήψης απόφασης.

Το Δημόσιο εμμένει, επίσης, στη θέση του να εξοφλείται το ανώτερο σε 120 δόσεις. Ανοικτό είναι, ωστόσο, το θέμα κατά πόσον θα εξαιρεθούν από την ένταξη στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν το 85% των οφειλών τους σε έναν πιστωτή.

Πηγή: kathimerini.gr