Τετάρτη 26.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με αργούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας

20.12.2018

Με αργά βήματα προχωρεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, καθώς η εκτέλεση έργων στον δημόσιο τομέα πραγματοποιείται με καθυστέρηση. Την ίδια ώρα, στον ιδιωτικό τομέα, αρκετές εταιρείες αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, λαμβάνοντας σταδιακά πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα,ενδεικτικός της αργής προσαρμογής της χώρας μας στις επιταγές της νέας ψηφιακής εποχής είναι ο δείκτης DESI (Digital Economy and Society Index), όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη.

Ετσι, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει το Found.ation σε συνεργασία με το EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας), παρότι στον δημόσιο τομέα πραγματοποιούνται έργα με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρατηρούνται καθυστερήσεις οι οποίες σχετίζονται με την έλλειψη γνώσεων, τους περιορισμένους πόρους αλλά και με την γραφειοκρατία. Ετσι, η Ελλάδα φαίνεται να προχωρά στην εφαρμογή του σχεδίου εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, ωστόσο ακόμη βρίσκεται σημαντικά πίσω σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπως αναφέρει η έκθεση, η πρόοδος της χώρας μας στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Επιπλέον, παρότι αρκετοί δήμοι της χώρας παίρνουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών, ο ρυθμός εφαρμογής τους δεν είναι ο αναμενόμενος.

Ως προς τον ιδιωτικό τομέα, έρευνα του Found.ation που δημοσιεύεται εντός της έκθεσης επισημαίνει ότι όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν εντάξει στα άμεσα σχέδια τους πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ειδικότερα, το 82% έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση της στρατηγικής του, αλλά μόλις το 50,8% έχει δημιουργήσει κάποιο τμήμα με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό ή την καινοτομία. Επίσης, το 73,8% των επιχειρήσεων θεωρεί αρκετά πιθανό να συνεργαστεί με startups ή εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πηγή: kathimerini.gr