Παρασκευή 14.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μεγάλες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, με κυρίαρχη πλέον την ευέλικτη απασχόληση

14.01.2017


Το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.142.974 προσλήψεις. Από αυτές, οι 859.439 ήταν μερικής απασχόλησης (40,11%) και οι 313.570 ήταν εκ περιτροπής (14,63%).

Την παγίωση της κυριαρχίας των ευέλικτων μορφών απασχόλησης έναντι της πλήρους μισθωτής εργασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των προσλήψεων, δείχνουν για το 2016 τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όλο τον προηγούμενο χρόνο, η μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία κάλυψαν σχεδόν το 55% των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, ο περασμένος Δεκέμβριος έκλεισε με επικράτηση των προσλήψεων έναντι των απολύσεων, κατά 11.132 θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να κλείσει θετικό για το 2016, με 136.260 νέες θέσεις εργασίας.

Συγκριτικά με το 2015, τον Δεκέμβριο του 2016 αναγγέλθηκαν 3.306 νέες θέσεις εργασίας περισσότερες. Αλλά και σε επίπεδο έτους, το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων που διαπιστώθηκε το 2016, ήταν κατά 36.560 θέσεις εργασίας υψηλότερο, συγκριτικά με το 2015. Ολο το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.142.974 προσλήψεις. Από αυτές, οι 859.439 ήταν μερικής απασχόλησης (40,11%) και οι 313.570 ήταν εκ περιτροπής απασχόλησης (14,63%). Στην πράξη, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση, που αφορούν 969.965 προσλήψεις ή το 45,26% των συνολικών προσλήψεων, ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενο έτους μειοψηφία.

Τη δραματική εικόνα του έτους, σε σχέση με την επικράτηση των ευέλικτων και χαμηλά αμοιβόμενων σχέσεων εργασίας, έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο ο Δεκέμβριος, μήνα κατά τον οποίο οι νέες συμβάσεις μερικής απασχόλησης έφτασαν τις 63.755 (41,10%), μόλις 1.162 λιγότερες από τις 64.917 νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (41,85%). Παράλληλα, βέβαια, πραγματοποιήθηκαν άλλες 24.464 νέες συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας (17,05%), εκτινάσσοντας τις συνολικές συμβάσεις με ευέλικτες μορφές απασχόλησης στο 58,15% του συνόλου των συμβάσεων που υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2016.

Ανά ηλικιακή ομάδα, καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο απασχόλησης στις κατηγορίες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση (-3.580 θέσεις εργασίας για ηλικίες 45 – 64 ετών). Στον αντίποδα, επικράτηση των προσλήψεων διαπιστώθηκε στην ηλικιακή κατηγορία 15 – 24 ετών (+7.051) και ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα 25 – 29 ετών (θετικό ισοζύγιο κατά 5.164 νέες θέσεις εργασίας).

Σε επίπεδο δραστηριότητας, οι προσλήψεις για έναν ακόμη μήνα επικράτησαν στις υπηρεσίες εστίασης (+6.713) και ακολούθησαν οι τομείς διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης (2.975), καθώς και το λιανικό εμπόριο (2.559).

Πηγή: kathimerini.gr