Πέμπτη 27.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μεγάλα φορολογικά βάρη για μισθωτούς και συνταξιούχους

14.04.2017

Μισθωτοί και συνταξιούχοι πλήρωσαν το 60% του συνολικού φόρους εισοδήματος, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων. Οι δύο ανωτέρω κατηγορίες δήλωσαν σχεδόν το 79% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος και συγκεκριμένα 59,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 15,8 δισ. ευρώ προέρχονται από τους εισοδηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Μάλιστα, μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν σχεδόν τα ίδια εισοδήματα. Συγκεκριμένα, το εισόδημα των μισθωτών ανήλθε στα 28,9 δισ. ευρώ, ενώ των συνταξιούχων στα 26,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

• Εισοδηματίες. Ανέρχονται σε 1.215.041 και δήλωσαν στην εφορία συνολικά 5,2 δισ. ευρώ. Το μέσο εισόδημά τους ανήλθε στις 4.280 ευρώ. Ο φόρος που πλήρωσαν ανήλθε στα 736 εκατ. ευρώ.

• Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 663.830. Η κατηγορία αυτή δήλωσε εισοδήματα ύψους 12,1 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος τους έφθασε τα 2,23 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε στις 18.000 ευρώ.

• Αγρότες. Οι 276.161 αγρότες είχαν εισοδήματα ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ο φόρος τους διαμορφώθηκε στα 279,3 εκατ. ευρώ.

• Μισθωτοί. Οι 2.035.065 μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα 28,9 δισ. ευρώ. Ο φόρος που κατέβαλαν έφθασε τα 3,1 δισ. ευρώ. Το μέσο εισόδημα τους ανήλθε στις 14.000 ευρώ.

Εισόδημα ανά περιφέρεια

Στην Αττική το δηλωθέν εισόδημα φθάνει στα 13,34 δισ., στη Μακεδονία, τα 5,92 δισ. ευρώ, στο Αιγαίο, 1,19 δισ. ευρώ, στην Ηπειρο, 698,1 εκατ., στη Θεσσαλία, 1,48 δισ. ευρώ, στην Πελοπόννησο, 1,063 δισ., στη Στερεά Ελλάδα, 1,14 δισ. ευρώ, στη Δυτική Ελλάδα, 1,26 δισ. ευρώ, στα Ιόνια Νησιά, 412,2 εκατ. ευρώ και στην Κρήτη, 1,38 δισ. ευρώ

• Συνταξιούχοι. Οι 2.004.135 συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Ο φόρος που πλήρωσαν έφθασε τα 1,67 δισ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε το 2015 στις 13.000 ευρώ. Ανά περιφέρεια το εισόδημα των συνταξιούχων κατανέμεται ως εξής:

Αττική: 10,74 δισ. ευρώ, Μακεδονία: 6,25 δισ. ευρώ, Αιγαίο: 997 εκατ. ευρώ, Ηπειρος: 812,3 εκατ. ευρώ, Θεσσαλία: 1,72 δισ. ευρώ, Πελοπόννησος: 1,32 δισ. ευρώ, Στερεά Ελλάδα: 1,251 δισ. ευρώ, Κρήτη: 1,26 δισ. ευρώ, Δυτική Ελλάδα: 1,48 δισ. ευρώ, Ιόνια Νησιά: 437,9 εκατ. ευρώ

Πηγή: kathimerini.gr