Τρίτη 29.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κομβικός ο ρόλος του κ. Πιτσιόρλα για τις επενδύσεις

19.11.2016


Ο νέος υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας.

Μερική αρμοδιότητα για το κρίσιμο ζήτημα των στρατηγικών επενδύσεων αλλά και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας αναλαμβάνει τελικά ο νέος υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, πρώην πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Ας σημειωθεί, δε, ότι από τις οκτώ συνολικά αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον κ. Πιτσιόρλα, οι έξι είναι από κοινού με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτσης θα συνεχίσει να έχει την αρμοδιότητα για το ΕΣΠΑ, ενώ αποκτά την αρμοδιότητα και για τη βιομηχανία και εν μέρει και για τον αναπτυξιακό νόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του πρωθυπουργού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, β) των Ειδικών Γραμματειών Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, Προγραμμάτων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, γ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δ) της εποπτείας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), ε) της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, αρμοδιότητα η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού θα ασκείται από τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό.

Στον κ. Στ. Πιτσιόρλα ανατίθενται οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης αδειοδοτήσεων, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της εποπτείας του Enterprise Greece, του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Πηγή: kathimerini.gr