Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κατασχέσεις και ρυθμίσεις οφειλών ενίσχυσαν τα έσοδα τον Ιανουάριο

27.02.2018

Τα έσοδα από τα παρελθόντα οικονομικά έτη, και συγκεκριμένα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ρυθμίσεις οφειλών σε δόσεις, καθώς και τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «στήριξαν» τον προϋπολογισμό κατά τον πρώτο μήνα του έτους, δημιουργώντας πρωτογενές πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, προβληματισμό δημιουργούν τα χαμηλότερα, ακόμη και από τον στόχο, έσοδα από τους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για τον Ιανουάριο του 2018 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,753 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 860 εκατ. ευρώ ή 22,1% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,148 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 9,5% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ.

β) Φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 14 εκατ. ευρώ.

γ) Φόρους στην περιουσία κατά 14 εκατ. ευρώ.

δ) Αμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 71 εκατ. ευρώ.

ε) Λοιπούς άμεσους φόρους κατά 23 εκατ. ευρώ.

στ) Λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 13 εκατ. ευρώ.

ζ) Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 18 εκατ. ευρώ.

η) Εμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 96 εκατ. ευρώ.

θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 117 εκατ. ευρώ.

ι) Εσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

κ) Εσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 498 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 8,0%.

β) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,176 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 215 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,092 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 206 εκατ. ευρώ. Εχουν καταβληθεί επιπλέον 67 εκατ. ευρώ για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση έναντι του στόχου κατά 92 εκατ. ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]