Κυριακή 31.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Καταργείται το αυτόφωρο για τους δημοσιογράφους

05.02.2019

Σας ενημερώνουμε ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που
κατατέθηκε στην Βουλή καταργεί την αυτόφωρη διαδικασία για τα
αδικήματα του Τύπου.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου του υπουργείου
Δικαιοσύνης, καταργείται η αυτόφωρη διαδικασία και στα δια του Τύπου
τελούμενα αδικήματα της εξύβρισης, δυσφήμισης και συκοφαντικής
δυσφήμισης.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 33 αναφέρει:
«Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (π.δ. 258/1986, Α’ 121),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των εγκλημάτων των άρθρων 361, 362 και 363 του Ποινικού
Κώδικα δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων άρθρων, εκτός αν
συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι».