Κυριακή 25.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Συνεταιριστική τράπεζα ζητά εσωτερικό ελεγκτή

02.09.2022 /

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας βρίσκεται στη διαδικασία ανεύρεσης εσωτερικού Ελεγκτή για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Αντικείμενο θέσης:

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ελέγχων καταστημάτων και κάθε Επιχειρησιακής Μονάδας της Τράπεζας, αξιολογώντας την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικής λειτουργίας, την παραγωγικότητα, την εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών της Τράπεζας και των θεσμών.

 

Όλη η προκήρυξη είναι αναρτημένη στο site της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας:

Προκηρύξεις Στελεχών | Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (bankofthessaly.gr)