Κυριακή 19.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η μείωση των εξαγωγών εξανέμισε τα οφέλη από την αύξηση της κατανάλωσης

18.03.2017

Η πτώση των καθαρών εξαγωγών αντιστάθμισε πλήρως τη θετική συνεισφορά της εγχώριας ζήτησης στο πραγματικό ΑΕΠ το 2016. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, η ελληνική οικονομία κατέγραψε αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το δ΄ τρίμηνο του 2016. Σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σημειώθηκε αναθεώρηση επί τα χείρω. Πιο αναλυτικά, η τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -1,2% (εκτίμηση -0,4%) και η αντίστοιχη ετήσια στο -1,1% (εκτίμηση 0,3%). Για το σύνολο του 2016, το πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο στα 184,5 δισ. Σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο της Eurobank «7 Ημέρες Οικονομία», ο μηδενικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης το 2016 ήταν αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς της εγχώριας ζήτησης και της ισόποσης –σε απόλυτους όρους– αρνητικής συνεισφοράς του εξωτερικού τομέα, ήτοι των καθαρών εξαγωγών.

Η ιδιωτική κατανάλωση, δηλαδή η συνιστώσα με την υψηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ (69,9% το 2015), ενισχύθηκε κατά 1,4% ή 1,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας τον μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής από το 2008 (3,6%). Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (για τρία συνεχή τρίμηνα θετικός τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής) προήλθε από δύο πήγες:

1. Τη συνέχιση της μείωσης του πλούτου των νοικοκυριών (αρνητική αποταμίευση) και

2. Την αύξηση της απασχόλησης (1,8% το 2016).

Η πρώτη πηγή πόρων αποτελεί βασικό ερμηνευτικό παράγοντα για την αύξηση του μεριδίου της ιδιωτικής κατανάλωσης από 64,8% ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2007 στο 70,5% το 2016. Η δημόσια κατανάλωση –το 20,1% του ΑΕΠ το 2015– συρρικνώθηκε 2,1% ή 0,8 δισ. ευρώ το 2016.

Επίσης, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, ήτοι οι επενδύσεις παγίων, συν τη μεταβολή των αποθεμάτων, παρουσίασαν πτώση 0,7% ή 0,1 δισ. το 2016.

Οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, είχαν αρνητική συνεισφορά (-0,6 ποσοστιαίων μονάδων) στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2016. Οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση 2% ή 1,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν οριακά κατά 0,4% ή 0,3 δισ ευρώ. Αποδεικνύεται, σύμφωνα με τη Eurobank, ότι η πτώση των εσόδων από τις μεταφορές και τον τουρισμό είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές (οπότε και στο ΑΕΠ) το 2016. Η συνιστώσα των αγαθών παρουσίασε αύξηση 2,9% και η αντίστοιχη των υπηρεσιών μείωση 7,2%.

Πηγή: kathimerini.gr