Σάββατο 30.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η απεργία έπληξε τα αποτελέσματα του ΟΛΠ στο 6μηνο

27.09.2016

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών που προκάλεσαν οι επί 28 ημέρες απεργιακές κινητοποιήσεις των λιμενεργατών τον Μάιο και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο ΟΛΠ για το πρώτο εξάμηνο.

Ειδικότερα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,2%, στα 46,2 εκατ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου από 48,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε όμως κατά 5,6%, σε 12,7 εκατ. ευρώ από 12,04 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας επιβαρυνθεί σημαντικά, όπως επισημαίνεται από την εισηγμένη, από το αποτέλεσμα επίδικων υποθέσεων, οι οποίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα επομένων χρήσεων.

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας ήρθε ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξόδων.

Συγκεκριμένα τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, κατά το πρώτο εξάμηνο, σημείωσαν μείωση κατά 4,8%, από 45,2 εκατ. ευρώ σε 43,1 εκατ. ευρώ, μεταβολή που προήλθε κυρίως από τη μείωση κατά 8,7% των αμοιβών προσωπικού λόγω των απεργιών.

Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα εξαμήνου αφορούν περίοδο που το management ασκήθηκε από τους Γ. Κούβαρη και Αθ. Λιάγκο, οι οποίοι και παραμένουν ανώτατοι σύμβουλοι διοίκησης και στη νέα οργανωτική δομή που υιοθέτησε η Cosco μετά την ανάληψη της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. τον Αύγουστο.

Πηγή: kathimerini.gr