Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εφάπαξ επιστροφή 820 εκατ. σε 280.000 υπαλλήλους ειδικών μισθολογίων

08.11.2018


Με τον μισθό του Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά που επιδίκασε με απόφασή του το ΣτΕ σε περίπου 280.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς και δικαστικούς. Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν ανέρχονται στο ποσό των 820 εκατ. ευρώ και βαρύνουν τον φετινό προϋπολογισμό (κονδύλι υπό κατανομή), ενώ η μερίδα του λέοντος, περίπου 500 εκατ. ευρώ, πηγαίνει στους ενστόλους.

Με τον μισθό του Δεκεμβρίου, κατά πάσα πιθανότητα, περίπου 280.000 στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί και δικαστικοί θα δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους και τα αναδρομικά που δικαιούνται με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν ανέρχονται στο ποσό των 820 εκατ. ευρώ και βαρύνουν τον φετινό προϋπολογισμό (κονδύλι υπό κατανομή), ενώ η μερίδα του λέοντος περίπου 500 εκατ. ευρώ πηγαίνει στους ενστόλους.

Με την τροπολογία ορίζεται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2017 εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο.

Η περίοδος για την οποία θα καταβληθούν τα ποσά διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο αλλά και με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν καθεμία από αυτές. Αν και στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται ο χρόνος επιστροφής των ποσών, πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει δρομολογήσει την καταβολή τους με το μισθό του Δεκεμβρίου.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν:

1. Ενστολοι. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καταβάλλονται εφάπαξ αποδοχές, κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016 , ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν την 31η Ιουλίου 2012 με βάση τις τότες ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις και των αποδοχών που πράγματι κατεβλήθησαν σύμφωνα με τον νόμο 4307/2014. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτουν

2. Γιατροί του ΕΣΥ. Στους ιατρούς του ΕΣΥ, ιατρούς δημόσιας υγείας ΕΣΥ, επικουρικούς ιατρούς και ειδικευόμενους ιατρούς καταβάλλεται, πλην της αποζημίωσης εφημεριών, εφάπαξ χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν την 31η Ιουλίου 2012 με βάση τις τότε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν σύμφωνα με τον ν.4093/2012. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 13 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Το νομοσχέδιο ορίζει ρητά ότι δεν επηρεάζεται το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ.

3. Πανεπιστημιακοί. Στα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των πανεπιστημίων καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 μισθολογικές διατάξεις. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

4. Δικαστικοί. Για τους δικαστικούς λειτουργούς προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης θα καθοριστούν ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής του υπολοίπου της διαφοράς αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 έως και 30 Ιουνίου 2014 (ν.4270/2014). Η ρύθμιση αφορά τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όλων των βαθμίδων και όσων εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα.

5. Συνταξιούχοι. Στους συνταξιούχους των συγκεκριμένων κατηγοριών καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν αν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτή που πράγματι του κατεβλήθη. Ο χρόνος και η διαδικασία για την επιστροφή των ποσών θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

6. Κρατική Ορχήστρα. Στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρική Σκηνής και για όσο χρονικό διάστημα αυτά ήταν εν ενεργεία και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνται να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 μισθολογικές διατάξεις.

Πηγή: kathimerini.gr