Τετάρτη 08.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ερχεται «μποτιλιάρισμα» στον εξωδικαστικό

21.04.2017


Η προοπτική να ανοίξει το σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ετοιμότητα των τραπεζών, παραπέμπει σε ένα εφιαλτικό σενάριο αθρόας υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.

Αναπόφευκτο θεωρούν τραπεζικές πηγές το «μποτιλιάρισμα» στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που θα δοκιμάσει κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του τις αντοχές των τραπεζών. Ως βασικότερη αιτία αναφέρουν την αδυναμία έγκαιρης προετοιμασίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες, προκειμένου να συνδεθούν με την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αλλά και αυτή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει την αρμοδιότητα δημιουργίας της πύλης για την υποδοχή των αιτήσεων, διαβεβαιώνει ότι αυτή θα είναι έτοιμη περίπου ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου, δηλαδή τον Μάιο. Ο προγραμματισμός των τραπεζών μεταθέτει ωστόσο την ολοκλήρωση της δικής τους ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τρεις ή και τέσσερις μήνες και ο ετεροχρονισμός που διαπιστώνεται είναι ενδεικτικός της έλλειψης συντονισμού για ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Η προοπτική να ανοίξει το σύστημα για την υποδοχή των αιτήσεων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ετοιμότητα των τραπεζών, παραπέμπει σε ένα εφιαλτικό σενάριο αθρόας υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.

Οι τράπεζες έχουν αναθέσει στην PWC την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, ενώ η υλοποίηση της πλατφόρμας από εξειδικευμένη εταιρεία θα γίνει σε δεύτερο στάδιο και αφού οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν από όλες τις τράπεζες. Με αυτά τα δεδομένα οι προβληματισμοί που διατυπώνονται για τις καθυστερήσεις που θα υπάρξουν στα δικαστήρια, λόγω της αναγκαίας επικύρωσης που προβλέπει ο νόμος, εάν δεν υπάρξει απόλυτη ομοφωνία στην προτεινόμενη λύση αναδιάρθρωσης, θεωρούνται από αρμόδιες πηγές πρόωρες, στον βαθμό που οι καθυστερήσεις προεξοφλούνται ήδη κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής του νόμου.

Προς το παρόν και με δεδομένη την προϋπόθεση για μια τουλάχιστον λειτουργικά κερδοφόρα χρήση που θέτει ο νόμος, ώστε μια επιχείρηση να θεωρηθεί επιλέξιμη για να ενταχθεί στη διαδικασία, αυτό που παρατηρείται είναι η προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας πολλών επιχειρήσεων. Λογιστές και ελεγκτές κάνουν λόγο για γενικευμένη τάση να εξωραϊστούν οι οικονομικές καταστάσεις του 2016 που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, προκειμένου αρκετές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν μια θέση στον νόμο. Στα λογιστικά γραφεία εξετάζονται ήδη δυνατότητες όπως η αναδρομική τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων παρελθόντων ετών –κάτι που επιβαρύνεται με χαμηλό πρόστιμο– προκειμένου να διασφαλίσουν το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την υποβολή αίτησης ένταξης στον νόμο για ορισμένες επιχειρήσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της βιωσιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες συνιστούν μικρό καλάθι σε όσους ελπίζουν ότι μέσα από τον νόμο θα «ξεπλυθούν» τα χρέη επιχειρήσεων που καταχρηστικά θα επιδιώξουν να ευνοηθούν. Η δυνατότητα που παρέχεται για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και η πλήρης αποτύπωση των οφειλών και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και όσοι επιτηδευματίες εντάσσονται στον νόμο, ανοίγει για πρώτη φορά τον δρόμο για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, στην οποία θα αποτυπώνεται το πλήρες οικονομικό προφίλ μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θα έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για ένα πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Πηγή: kathimerini.gr