Κυριακή 02.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιμόρφωση τρικαλινών εκπαιδευτών ενηλίκων στο μοντέλο της παιχνιδοκεντρικής μάθησης

06.09.2022 /

Mέλη της “Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης” (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) στο πλαίσιο εγκεκριμένου σχεδίου του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον τομέα επιμόρφωσης προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA122-ADU-000018 συμμετείχαν σε σεμινάριο επιμόρφωσης από τις 21 έως και τις 28 Αυγούστου. Η επιμόρφωση αφορούσε την μεθοδολογία της μάθησης βασισμένης στα παιχνίδια (Game Based Learning) και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμμετείχαν 4 εκπαιδευτές ενηλίκων της επιστημονικής ένωσης. Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τεχνικές μάθησης που κινητοποιούν και δεσμεύουν τους εκπαιδευόμενους και μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση μέσα από ένα ελκυστικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η υποκινητική φύση των παιχνιδιών μπορεί να συμβάλει στην υιοθέτησή τους ως εργαλεία μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, επεκτείνοντας τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες με στόχο την ενθάρρυνση της οικοδόμησης της γνώσης και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων.
Σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους της “Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.” οι εκπαιδευτές επέστρεψαν πλουσιότεροι σε γνώσεις και γεμάτοι όμορφες εμπειρίες τόσο από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και από το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που οργανώθηκε είτε από τους ίδιους στον ελεύθερο χρόνο τους είτε από τον οργανισμό υποδοχής. Κι όλα αυτά χάρη στο ERASMUS+ και στο ΙΚΥ.