Σάββατο 19.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επειτα από επτά χρόνια, ξεκίνησε η εκταμίευση των πρώτων αποζημιώσεων για τον όμιλο «Ασπίς»

27.02.2017


Η εκκαθαρίστρια απέδωσε στους δικαιούχους ώς το τέλος του 2016 το ποσό των 25 εκατ. ευρώ και από τις δύο εταιρείες, την «Ασπίς» και την Commercial Union.

Καθώς η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται ενώπιον του ενδεχομένου να χρειαστεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε κατόχους συμβολαίων μιας ακόμα ασφαλιστικής εταιρείας (International Life), μια άλλη υπόθεση αποζημιώσεων, πολύ μεγαλύτερη, εκείνη του ομίλου «Ασπίς», προχωράει μετά επτά χρόνια στην εκταμίευση των πρώτων ποσών που διανέμει η εκκαθαρίστρια στους δικαιούχους. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», με βάση τους πίνακες που συνέταξε η εκκαθαρίστρια, το συνολικό ποσό των απαιτήσεων από τα συμβόλαια δεν έφθανε τα 785 εκατομμύρια ευρώ, αλλά περιοριζόταν στα 262 εκατ. ευρώ.

Κοινή εκκαθάριση

Ολόκληρες κατηγορίες συμβολαίων, όπως εκείνα που είχαν γίνει σε νομικά πρόσωπα –παράνομα– ως συμβόλαια ζωής, οδηγήθηκαν στην κοινή εκκαθάριση, καθώς δεν υπήρχε μαθηματικό απόθεμα για την πληρωμή τους. Να σημειωθεί ότι δικηγορικοί σύλλογοι αλλά και σωματεία εργαζομένων είχαν κάνει –ιδιαίτερα στη «δύση» του ομίλου της «Ασπίς»– ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα τους απέδιδαν μεγάλες αποδόσεις. Η εκκαθαρίστρια απέδωσε στους δικαιούχους ώς το τέλος του 2016 το ποσό των 25 εκατ. ευρώ και από τις δύο εταιρείες, την «Ασπίδα» και την Commercial Union, που έχει πολύ καλύτερης ποιότητας λογιστική αποτύπωση της πραγματικής της κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά τις αναπληρώσεις των συμβολαίων ζωής στην εταιρεία ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ, αυτή φθάνει το 9%, ενώ στα συμβόλαια Unit Linked το 5%. Στη διαχείριση των συλλογικών κεφαλαίων και οργανισμών 0%. Η αναπλήρωση των συμβολαίων ζωής της Commercial Value φτάνει το 80%, στα UL το 50% και στη διαχείριση των συλλογικών κεφαλαίων και οργανισμών το 60%. Για τα συμβόλαια ασφαλειών ζωής και των δύο εταιρειών καταβλήθηκαν συνολικά 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε 3.672 συμβόλαια, ενώ 3.452 συμβόλαια αποζημιώθηκαν σε συμβόλαια ασφαλειών ζωής, που συνδέονται με επενδύσεις με συνολικές καταβολές 9.6 εκατ. Ως το τέλος του τρέχοντος μήνα θα εξοφληθούν συνολικά αλλά 3.500 συμβόλαια.

Επανεκτίμηση

Η εκκαθαρίστρια προχώρησε τον Μάιο του 2016 σε επανεκτίμηση της τρέχουσας αξίας της ακίνητης περιουσίας που προσεγγίζει τώρα τα 45 εκατ., παρουσιάζοντας από τότε περαιτέρω μείωση 30%. Ο σχετικός νόμος για την αποζημίωση επιβάλλει να γίνει η εκποίηση αυτής της περιουσίας στην αντικειμενική αξία των ακινήτων, «πράγμα αδύνατο», όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς ακινήτων. Αν δεν αλλάξει ο νόμος, απλά οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων από την περιουσία των εταιρειών θα μείνουν στον… άσο.

Να σημειωθεί ότι στο χαρτοφυλάκιο της «Ασπίς» τα ακίνητα αποτελούν το 71% του συνόλου, με ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις να αποτελούν το υπόλοιπο 29%. Αντίθετα, στην Commercial Value το 72% των διαθεσίμων αποτελείται απο καταθέσεις προθεσμίας, κάτι που κάνει πολύ ευκολότερη την αναπλήρωση των συμβολαίων των πελατών της εταιρείας. Η εκκαθαρίστρια έχει προτείνει να πληρώσει το εγγυητικό κεφάλαιο σε ένα βάθος 15-20 ετών το υπόλοιπο 70% της αναπλήρωσης που θα δικαιούνται. Το ποσό αυτό θα επανυπολογίζεται σταθερά με την εξέλιξη της ρευστοποίησης της περιουσίας, καταβάλλοντας σε ετήσια βάση ένα ποσό μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ στους ασφαλισμένους. Με βάση τους υπολογισμούς των σχεδιαστών αυτού του μηχανισμού, η ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ θα επιβαρύνει το εγγυητικό κατά 200-400 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τις δικαστικές αποφάσεις για τις ανακοπές που έχουν υποβληθεί από δικαιούχους, ενώ η Commercial Value μόνο 6 εκατ. ευρώ. Ετσι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και ο συστημικός κίνδυνος για το εγγυητικό κεφάλαιο, στο οποίο οι εν λειτουργία εταιρείες στην Ελλάδα συμβάλλουν με 10-12 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr