Παρασκευή 19.04.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επανεκκίνηση οικονομίας με μείωση φόρων, εισφορών, πλεονασμάτων

06.02.2018

Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% για τα οποία η χώρα μας έχει δεσμευθεί κατά την περίοδο 2019-2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα συμβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού διαΝΕΟσις.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ελληνικό χρέος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν προβληματικό και αφορούν μεταξύ άλλων το ύψος των τόκων και των χρεολυσίων που παραμένει πάνω από το 15% του ΑΕΠ, καθώς και τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους που από χρόνο σε χρόνο μεταβάλλονται.

Επενδύσεις

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί ότι η αποπληρωμή του χρέους δεν θα αναχαιτίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η έρευνα επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου η χώρα θα πετυχαίνει πλεόνασμα της τάξεως του 1,5% του ΑΕΠ με στόχο την αποπληρωμή του χρέους και επιπλέον 2% του ΑΕΠ θα κατευθύνεται για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και υποδομών, την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς και τη στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με τους δανειστές την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% μέχρι το 2022, γεγονός που ενδέχεται, σύμφωνα με την έκθεση, να προκαλέσει εσωτερική ασφυξία.

Μείζον πρόβλημα αποτελεί η δομή του ασφαλιστικού συστήματος και κυρίως το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από τις εισφορές παραμένουν μειωμένα, ο αριθμός των ασφαλισμένων κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής έχει εκτοξευθεί.

Συνεπώς, απαραίτητη κρίνεται η μείωση των κύριων εισφορών στο 12% αντί του σημερινού 20% επί του μισθού των εργαζομένων, ενώ η μείωση αυτή θα μπορούσε να αφορά τόσο τις εργοδοτικές όσο και τις εισφορές των εργαζομένων.

Επίσης, οι επικουρικές εισφορές θα διατηρηθούν σταθερές στο 7% με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα θα υπαχθούν σε ένα «κεφαλαιοποιητικό σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης με ιδιωτικά κριτήρια». Η συνολική μείωση των εισφορών θα είναι από 27% σε 19%. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν 350.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 και θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.

Αναμόρφωση φορολογικού

Τέλος, απαραίτητη είναι η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, το οποίο βασίζεται στην επιβολή υψηλών συντελεστών αλλά και σε «άδικους» έμμεσους φόρους. Ως εκ τούτου προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή 20% για όλες τις επιχειρήσεις, συντελεστή μεταξύ 20% έως 30% (για εισοδήματα άνω των 50.000), συντελεστή 20% για όλα τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα, ενοίκια καθώς και η αναμόρφωση του ΦΠΑ. Οι συντελεστές 13% και 24% αντικαθίστανται από έναν ενιαίο 20% και ο κατώτερος αυξάνεται σε 10% από 6%. Ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ θα διαμορφωθεί σε 19,2% από 17,8%. Οι αλλαγές αυτές θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων που εμποδίζουν την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Πηγή: kathimerini.gr