Τετάρτη 07.06.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εξετάσεις επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

03.05.2023 /

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις Επιλογής μέσω των γονέων/ κηδεμόνων τους στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου από τις 02 Μαΐου 2023 έως και τις 31 Μαΐου 2023. Η Αίτηση για τις εξετάσεις βρίσκεται στη γραμματεία του σχολείου και είναι επίσης αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους 1. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο στο οποίο να φαίνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας 2.Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.
Πληροφορίες στο Σχολείο: Δημοκρίτου & Περιφερειακή Οδός , 42100 Ριζαριό , Τρίκαλα, στο τηλέφωνο: 24310-74471 και στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr .
Από τη διεύθυνση.

[fbcomments]