Τετάρτη 27.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκθεση ΟΟΣΑ: Ουραγός στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αξιοποίηση ταλέντων η Ελλάδα

01.05.2018

Την τελευταία θέση μεταξύ των κρατών – μελών του καταλαμβάνει η Ελλάδα στο επιχειρηματικό περιβάλλον σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ  που δόθηκε την Δευτέρα στη δημοσιότητα, ενώ συγκεντρώνει η Ελλάδα που επιτυγχάνει επίσης ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης ταλαντούχων ανθρώπων.

Ο Οργανισμός επισημαίνει μεν ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο όμως παραμένει φτωχό.

Όπως σημειώνει η Έκθεση, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων έχουν σημειώσει πρόοδο αλλά η δημόσια διοίκηση και η υπερβολική γραφειοκρατία συνεχίζουν να καταστρέφουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ειδική μνεία γίνεται και στους θεσμούς αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που χαρακτηρίζονται μεν λειτουργικοί αλλά τονίζεται ότι απομένει να αναπτυχθεί ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο.

Το Κτηματολόγιο, προστίθεται, έχει νομοθετηθεί αλλά παραμένει ημιτελές  γεγονός που μαζί με άλλα διοικητικά εμπόδια θέτουν εμπόδια στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ενώ οι πτωχευτικές διαδικασίες είναι αργές  και σύνθετες επειδή απομένουν να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και εξαιτίας ενός αργού δικαστικού συστήματος.

«Διασφαλίστε ότι ένας ικανός αριθμός εκπαιδευμένων επαγγελματιών στον συγκεκριμένο τομέα θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα» συνιστά ο ΟΟΣΑ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει επίσης ότι η μάχη κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας είναι ένα βασικό στοιχείο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και παραμένει κορυφαίας σημασίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σημειώνει μάλιστα ότι σε πολλές χώρες κρίσιμη για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η δυνατότητα να προωθούνται και να διατηρούνται ταλαντούχοι άνθρωποι.

Στο διάγραμμα που παραθέτει ο Οργανισμός φαίνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη του Οργανισμού που έχουν περιληφθεί στην έρευνα αναφορικά με τις διευκολύνσεις που παρέχει η κάθε χώρα στον επιχειρηματικό τομέα.

Πολύ χαμηλή είναι η κατάταξη της Ελλάδος (τρίτη από το τέλος) αναφορικά και με την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI), αν και όπως αναφέρεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον καλύτερο σε σχέση με άλλα κράτη.

Πηγή: kathimerini.gr