Κυριακή 03.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εισφορές: Τι ισχύει στην παράλληλη απασχόληση

25.03.2017

Εισφορά για μισθωτή απασχόληση και ταυτόχρονα για το ελευθέριο επάγγελμα που ασκούν, θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι με πολλαπλή απασχόληση.

Οπως προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚ ή το Δημόσιο, από 1.1.17 καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 6,67% για τη μισθωτή εργασία (13,33% οι εργοδότες – άρθρο 38 ν.4387/2016), αλλά και 20% για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (άρθρο 39 ν. 4387/2016).

Στην ειδική περίπτωση που η μισθωτή εργασία συνοδεύεται από αγροτική παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, οι εισφορές που καταβάλλονται ανέρχονται στο 14% για φέτος (άρθρο 40 ν.4387/2016). Όπως διευκρινίζεται όμως, δεν θα καταβάλλεται για το ελευθέριο επάγγελμα η πρόσθετη εισφορά 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σε κάθε περίπτωση, η εγκύκλιος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προκύπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημα του κάθε ασφαλισμένου.

Ακόμη, οριοθετούνται τα κατώτατα (586,08 ευρώ) και τα ανώτατα όρια εισοδήματος (5.860,80 ευρώ), βάσει των οποίων προκύπτουν οι εισφορές και αναλύονται και οι περιπτώσεις χαμηλότερων εισφορών εάν πρόκειται για νέους επιστήμονες (510, 95 ευρώ) ή για αγρότες (70% των κατώτατων αποδοχών, δηλαδή 410,26 ευρώ).

Αναλυτικά η εγκύκλιος με παραδείγματα:

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]