Κυριακή 17.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εισφορές στον ΕΦΚΑ θα καταβάλλουν όλοι οι διαχειριστές εταιρειών

17.04.2018

Εισφορές θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ, από την 1η Ιουνίου 2018, οι διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) για τις αμοιβές που λαμβάνουν, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Με το ίδιο έγγραφο, επανέρχεται η δυνατότητα των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων να ασφαλίζονται με τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ, και όχι με όρους ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Επίσης, ρυθμίζεται ευνοϊκά το θέμα των μικρών εισοδημάτων των μισθωτών, εμπόρων και επιστημόνων, από αγροτική δραστηριότητα, καθώς διευκρινίζεται ότι για ποσά έως 4.932,12 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος διευκρινίζεται ότι οι εταίροι σε εταιρείες μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου).

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής και στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και κατά συνέπεια καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ως μισθωτός (βάσει του άρθρου 38 του νόμου Κατρούγκαλου), στο πλαίσιο των προβλέψεων για την παράλληλη ασφάλιση. Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, τότε θα καταβάλει εισφορές μόνο ως μισθωτός (βάσει του άρθρου 38). Σημειώνεται δε ότι για τις αμοιβές διαχείρισης ισχύει το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών της τάξης των 586,08 ευρώ για τους απασχολουμένους άνω των 25 ετών και 510,95 ευρώ για τους απασχολουμένους κάτω των 25 ετών.

Οσον αφορά τις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, ξεκαθαρίζεται, όπως ορίζει και ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται, όμως, ότι σε περίπτωση που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας, ήτοι 26,95% επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. Οπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο.

Οσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και ως εκ τούτου οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 (ελεύθεροι επαγγελματίες) επί του αθροίσματος του εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Σημαντική αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων επιφέρει η εγκύκλιος, καθώς δίνει τη δυνατότητα ασφάλισής τους με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης και αγροτικού εισοδήματος. Συγκεκριμένα, αν και όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ με όρους πρώην ΟΑΕΕ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η εγκύκλιος ορίζει ότι, εάν δηλώνουν πως ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ, τότε για το σύνολο του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως αγρότες (βάσει του άρθρου 40). Μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωμάτια σε όλη την επικράτεια, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τέλος, ορίζεται ότι μισθωτός ή αυτοτελώς απασχολούμενος που έχει συγχρόνως και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές για αυτό, εφόσον δεν ξεπερνά τις 4.923,12 ευρώ τον χρόνο.

Πηγή: kathimerini.gr