Σάββατο 19.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εισφορές επί πλασματικών εσόδων για αυτοαπασχολούμενους, αγρότες

02.02.2017


Χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών θα βρεθούν και όσοι ενεργοποίησαν τη δραστηριότητά τους το 2016, καθώς για το 2015 δεν εμφανίζονται στη διασταύρωση στοιχείων του ΕΦΚΑ με αυτά του TAXIS.

Επί πλασματικού και όχι πραγματικού εισοδήματος υπολογίζονται οι εισφορές για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργοδοτών τους, με αποτέλεσμα πολλοί από τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους να καλούνται να πληρώσουν υψηλές εισφορές όχι μόνο λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού, αλλά και γιατί λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα του 2015 που δεν αντιστοιχούν πλέον στα πραγματικά. Η σταδιακή αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει –ύστερα από πολλές καθυστερήσεις– σήμερα ή το αργότερο αύριο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι εισφορές για κύρια ασφάλιση και υγεία καθορίστηκαν με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του 2015 διαιρεμένο διά 12. Μάλιστα, τα ειδοποιητήρια αφορούν όχι μόνο τις εισφορές Ιανουαρίου που πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου, αλλά και αυτές του Φεβρουαρίου με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την 31η Μαρτίου 2017. Δεν περιλαμβάνουν όμως εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ, τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι αναδρομικά, πιθανότατα το επόμενο δίμηνο.

Η υποχρέωση της ασφάλισης και άρα η υποχρέωση πληρωμής εισφορών (ΔΠΥ) με το νέο καθεστώς γεννάται εφόσον υπάρχει ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών ή ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2017 και μετά. Κατά συνέπεια, όσοι σήμερα δεν είναι «ενεργοί», έχουν δηλαδή κλείσει στο «μπλοκάκι» τους, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Πιθανότατα χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών θα βρεθούν και όσοι ενεργοποίησαν τη δραστηριότητά τους του 2016, καθώς για το 2015 δεν εμφανίζονται στη διασταύρωση στοιχείων του ΕΦΚΑ με αυτά του TAXIS.

Με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του 2015 όμως, θα υπολογιστούν και οι εισφορές των περίπου 250.000 ελεύθερων επαγγελματιών με ΔΠΥ και έως δύο εργοδότες, οι οποίοι βάσει του νόμου θα διεκδικήσουν επιμερισμό των εισφορών κύριας ασφάλισης και υγείας, με τους εργοδότες τους. Και αυτό γιατί οι πρώτες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις, για το 2017 υποβάλλονται στο τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, κανείς δεν γνωρίζει εάν ο εργοδότης προτίθεται να δηλώσει τον εργαζόμενο και να καταβάλει τις εισφορές που του αναλογούν.

Τεράστια επιβάρυνση θα έχουν και οι λεγόμενοι «νέοι» –μετά το 1992– ασφαλισμένοι, που ασκούν παράλληλα κάποια ελεύθερη δραστηριότητα, καθώς μέχρι πρότινος εξαιρούνταν από τη δεύτερη ασφάλιση. Η εγκύκλιος για την παράλληλη απασχόληση θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών. Μέχρι τότε θα αναζητηθούν εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας και πάλι με πλασματικά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση παράλληλα ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση στην εισφορά για το εισόδημα που προέρχεται από την ασφαλιστέα δραστηριότητα του ΕΤΑΑ (επιστήμονες). Καθώς από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν έχει διαχωριστεί το εισόδημα, ο υπολογισμός της έκπτωσης θα γίνει προσωρινά στο μισό και στη συνέχεια θα γίνει ο συμψηφισμός.

«Κρυφά» ενδέχεται να μείνουν για την ώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων της ΓΓΔΕ και του ΕΦΚΑ εισοδήματα που προκύπτουν από αποδείξεις δαπάνης, καθώς αυτοί που αμείβονται με αυτήν τη μορφή δεν εμφανίζονται στα μητρώα του ΟΑΕΕ.

Πηγή: kathimerini.gr