Κυριακή 25.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διανομή κρέατος στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

09.09.2022 /

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και ο Δήμος Μετεώρων θα διανέμουν τα εξής προϊόντα:
• ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ
• ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
στους ωφελούμενους του προγράμματος, από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ του Δήμου Μετεώρων με:
1. Tο Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντα
2. Την ταυτότητα
3. Την αίτησή – ένταξή τους στο ΤΕΒΑ,
να παραλάβουν τα προϊόντα από το χώρο του κτηνιατρείου Καλαμπάκας, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 12/09/2022 ώρες 09:00 – 14:00
Τρίτη 13/09/2022 ώρες 09:00 – 14:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2432350281.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ