Πέμπτη 23.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και του φαρμακείου της

29.05.2018

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και του φαρμακείου της

/Content/Images/Doc_Unknown.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1)