Τρίτη 07.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δημοτική ανάπτυξη

17.10.2017

Τον δικό τους Γολγοθά της υποχρηματοδότησης ανεβαίνουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στην χώρα. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αδυναμία για ισχυρή χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος για πολλά ακόμη χρόνια.

Εκ των πραγμάτων, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μείνει απλός θεατής των εξελίξεων και παρατηρητής της παρακμής της πρωτοβάθμιας κοινωνικής και πολιτικής δομής του όλου κράτους . Αντιθέτως θα πρέπει να γίνει μέρος της λύσης ή ακόμη να προσπεράσει τις εγγενείς αδυναμίες της αρτηριοσκληρωτικής κεντρικής εξουσίας.

Πέρασε ο καιρός που οι δήμοι , φυσικά και ο Δήμος Τρικκαίων, αποτελούσαν τον μεγαλύτερο εργοδότη. Η συνήθης πρακτική , οι αθρόες πελατειακές προσλήψεις τόσο στο μητρικό δήμο αλλά κυρίως στις χιλιάδες δημοτικές επιχειρήσεις , είχαν ως αποτέλεσμα την χρεοκοπία της πλειονότητας των δήμων .

Πολιτικάντικα, όλοι μιλούσαν για ένα άλλο μοντέλο διοίκησης. Αλλά ποιο πραγματικά είναι αυτό και επιπλέον, είναι οι δημότες έτοιμοι να ξεσυνηθίσουν από ιδιοτελείς και προσωπικές λογικές, τοπικισμούς και μικροσυμφέροντα;

Οι δήμοι οφείλουν πια να λειτουργούν δυναμικά και να επιδιώκουν επενδύσεις , να

λειτουργούν εναλλακτικά στην διαχείριση των περιουσιών τους και να εστιάζουν σε τομείς όπου η ανάπτυξη και η εξέλιξή τους θα προσδίδουν στην παραγωγή προστιθέμενη αξία, εισαγωγή  χρήματος και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι επενδύσεις δεν μπορούν να γίνονται ούτε για χάρη της επένδυσης ούτε βέβαια μπορούν να έχουν μοναδικό κριτήριο την απόδοση της επένδυσης και το όφελος του επενδυτή αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών , η ευημερία των κατοίκων , η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία τους περιβάλλοντος και φυσικά να προκύπτουν θέσεις εργασίας.

Δεδομένου ότι οι φοροδοτικές ικανότητες των δημοτών είναι πλέον εξαντλημένες και

θεωρείται απαγορευτική οποιαδήποτε αύξηση στα υπάρχοντα τέλη ή επιβολή πρόσθετων τελών, τουναντίον θα λέγαμε ότι θα ήταν ευεργετική κάποια σχετική μείωση , η επιδίωξη για νέες επενδύσεις πρέπει να είναι έντονη .Δεν αποτελεί αναπτυξιακή προοπτική η ανασυγκρότηση εισπρακτικού μηχανισμού μόνο για χρήση καταναγκαστικών εισπράξεων.

Είναι πλέον αναμφίβολο ότι για να ενισχυθεί περεταίρω η προοπτική των επενδύσεων και της ανάπτυξης γενικότερα δεν αρκεί μόνο το διοικητικό σχήμα . Είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ότι στις τοπικές κοινωνίες τα προβλήματα , οι αγωνίες και οι επιδιώξεις είναι κοινές και στη διαχείριση τους οι δημότες θα πρέπει να έχουν ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ