Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δεν αποτελούν τεκμήριο ακίνητα από χρησικτησία

08.03.2017

Εκτός φορολογητέου εισοδήματος είναι τα ακίνητα που αποκτώνται με χρησικτησία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β΄ Τμήμα).

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή ζευγαριού και αναίρεσε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου που επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 547.831,62 ευρώ για ακίνητο που είχε αποκτηθεί με χρησικτησία.

Το ΣτΕ στην απόφασή του παραπέμπει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά του ακινήτου.

Σε περίπτωση «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται», αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ.

Αντίθετα, το διοικητικό εφετείο είχε κρίνει ότι θεωρείται αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου με δικαστική απόφαση βάσει της οποίας αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω της συμπλήρωσης των όρων χρησικτησίας.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]