Παρασκευή 27.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δασαρχείο: Αποψιλώστε τον χώρο γύρο από το σπίτι σας

04.06.2020 /

Για λόγους προστασίας από επερχόμενες πυρκαγιές νόμιμων κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και οριοθετημένων οικισμών, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η απόσταση καθαρισμού όμορης έκτασης από το κτίσμα, ορίζεται κατά προσέγγιση σε 10 μ. Καθαρισμός είναι η προληπτική απομάκρυνση φυτικής καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και η αποκλάδωση από τη βάση της κόμης σε ύψος που μειώνει την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς.

Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω κτισμάτων, που θα ασκήσουν το δικαίωμα  της προστασίας του κτίσματός τους από επερχόμενες πυρκαγιές με εργασίες καθαρισμού, οφείλουν έγκαιρα να ενημερώνονται από την υπηρεσία μας για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προς αποφυγή παράνομων ενεργειών. Πριν την έναρξη εργασιών καθαρισμού, οφείλουν να ενημερώνουν τον αρμόδιο δασοφύλακα της περιοχής.

Η υπηρεσία μας ήδη υλοποιεί το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. έτους 2020, για την Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών, των καταπατήσεων και  λοιπών δασικών και αγροτικών παραβάσεων, καθημερινά 7.00-22.00, καθώς και με νυχτερινές περιπολίες.

Για πληροφορίες ή καταγγελίες, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα 1591, 2431063487, δασονομείο Πύλης 2434022273, δασονομείο Ελάτης 2434071215 και στο email dastrik@apdthest.gov.gr.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή των πολιτών στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.