Σάββατο 08.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών έτους 2018

10.01.2019

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων καλεί τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών (παρασκευαστήρια, μύλοι, πρατήρια πώλησης, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταφορικές εταιρείες) να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης (Β. Τσιτσάνη 31 – γραφείο 305) και να υποβάλουν δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών έτους 2018, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των αντίστοιχων τελών, βάσει της αριθ. 263233/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ:244Β/2008).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2431046305.

Ο Διευθυντής Εμμανουήλ  Γουγουλάκης