Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήλωση Παναγιώτας Δριτσέλη για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών

25.11.2019

Με αφορμή την φετινή παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, θα ήταν
χρήσιμο να τονιστεί ότι ένα ευρύ μέτωπο δράσης είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Οι πολιτικές για την
προστασία των γυναικών κι ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κοινωνική κατάσταση
απειλούνται με οπισθοχώρηση. Είναι απαραίτητη στο πλαίσιο αυτό η στήριξη των δομών που
μάχονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ απαιτούνται σταθερές
κατευθύνσεις για την καταπολέμηση ενός προβλήματος που αγγίζει όλες τς πτυχές της ζωής. Η βία
κατά των γυναικών αφορά και στην οικογένεια και στην εργασία και στην πρόσβαση σε
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Σήμερα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ το κοινωνικό κράτος να
εμβαθύνει, οι δομές κοινωνικής προστασίας να στηριχθούν και η ενημέρωση της κοινωνίας για το
φαινόμενο να διευρυνθεί. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο με συντονισμό δυνάμεων
και με πολιτικές που θα έχουν θετικό προοδευτικό πρόσημο.