Πέμπτη 04.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δάνεια 200 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες δίνουν Εθνική Τράπεζα και ΕΤΕπ

28.07.2018


Η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντάσσεται στις δράσεις του σχεδίου Γιούνκερ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η συμφωνία εντάσσεται στις δράσεις του σχεδίου Γιούνκερ. H χρηματοδότηση παρέχεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει στις 30 Ιουλίου νέες σταθερού επιτοκίου καλυμμένες ομολογίες πενταετούς διάρκειας ύψους 200 εκατ. ευρώ, από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών. Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε ετήσιο 1,85%. Οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από τη Standard and Poor’s, BB- από τη Fitch και Ba2 από τη Moody’s. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά 100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει τα υπόλοιπα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να αγοράσει τις διακρατούμενες καλυμμένες ομολογίες κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Εθνικής που στοχεύει στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τη μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής της δομής και βελτιώνει τη διάρθρωση καθώς και επιμέρους δείκτες ρευστότητάς της.

Πηγή: kathimerini.gr