Τρίτη 16.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βελτίωση καταναλωτικού κλίματος τον Οκτώβριο, επιδείνωση επιχειρηματικού

02.11.2018

Οι πολίτες αισιοδοξούν, όχι όμως και οι επιχειρήσεις, από την καλή πορεία των οποίων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η μακροπρόθεσμη ευημερία των πρώτων.

Αυτή η αντίφαση αποτυπώνεται στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθώς ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον μήνα Οκτώβριο στις 101 μονάδες από τις 101,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια ώρα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε, καθώς διαμορφώθηκε στις -38,3 μονάδες τον Οκτώβριο από -44,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Το ΙΟΒΕ ερμηνεύει αυτή την απόκλιση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ως εξής: «Η ολοκλήρωση του προγράμματος, το καλοκαίρι, φαίνεται πως έχει επηρεάσει θετικά τις προσδοκίες των νοικοκυριών που φαίνεται να αναμένουν βελτίωση της θέσης τους σχετικά με το παρελθόν, τάση άλλωστε που συμβαδίζει με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και τη μεγέθυνση της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, και ιδιαίτερα του επιχειρηματικού τομέα, δεν έχουν βελτιωθεί μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.

Η αβεβαιότητα που δημιουργείται για τους μελλοντικούς όρους χρηματοδότησης της οικονομίας και των επιχειρήσεων εκτός του προγράμματος, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο επιδείνωσης στο διεθνές περιβάλλον, οδηγεί σημαντικούς τομείς της οικονομίας σε χαμηλές προσδοκίες για το αμέσως επόμενο διάστημα».

Η βιομηχανία

Η μεγαλύτερη επιδείνωση καταγράφεται στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 98,9 μονάδες από τις 104,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, καθώς επιδεινώνονται οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση και τις νέες παραγγελίες. Ο προβληματισμός στον κλάδο της βιομηχανίας αποτυπώνεται και στον δείκτη PMI (δείκτης υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση) που καταρτίζει η IHS Markit. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 53,1 μονάδες (από 53,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο) στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην απαισιοδοξία των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη της παραγωγής τους για το προσεχές δωδεκάμηνο.

Επιδείνωση παρουσιάζει και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανεμπόριο, υποχωρώντας στις 107,7 μονάδες τον Οκτώβριο (από τις 109,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο).

Ελαφρά υποχώρηση, στις 99, 9 μονάδες, από τις 100,6 μονάδες καταγράφει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο των υπηρεσιών.

Αντιθέτως, βελτίωση καταγράφεται στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές, στις 58,4 μονάδες από τις 52,3 μονάδες, με την τάση μάλιστα να είναι εντόνως ανοδική στις ιδιωτικές κατασκευές και λιγότερο στα δημόσια έργα.

Ενίσχυση αποταμίευσης

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξοι για τη δική τους οικονομική κατάσταση, αλλά και για την κατάσταση της χώρας, ενώ σημαντικά ενισχύεται και η πρόθεσή τους για αποταμίευση. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» υποχώρησε στο 62% από 66% τον Σεπτέμβριο, ενώ αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που αποταμιεύουν, στο 14% από 12% τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, βελτιώνεται η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (στις -33,2 μονάδες από -47 μονάδες), με το ισοζύγιο θετικών/αρνητικών απαντήσεων να παραμένει, βεβαίως, αρνητικό.

Πηγή: kathimerini.gr