Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αυξηση τιμής του ετήσιου κρατικού ομολόγου

17.11.2016

Συναλλαγές ύψους δύο εκατ. ευρώ έχουν πραγματοποιηθεί στην εγχώρια αγορά ομολόγων και έχουν κατανεμηθεί από ένα εκατ. ευρώ στο ετήσιο κρατικό ομόλογο και στο τριετές κρατικό ομόλογο.

Η μοναδική μεταβολή σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση καταγράφεται στο ετήσιο κρατικό ομόλογο όπου εμφανίζει αύξηση της τιμής στα 99,00 λεπτά του ευρώ από 98,90 λεπτά στη χθεσινή συνεδρίαση. Παράλληλα η σημερινή απόδοση υποχωρεί στο 4,85% από 5% στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Το τριετές κρατικό ομόλογο εμφανίζει τιμή στα 94,50 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να κυμαίνεται στο 7,30%. Το 10ετές κρατικό ομόλογο αποτιμάται στα 76,00 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,30%. Το spread του 10ετούς ομολόγου ανέρχεται στις 698 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των υπολοίπων 10ετών ευρωομολόγων διαμορφώνονται ως εξής : Ιταλία 2,02%, Γαλλία 0,75%, Ισπανία 1,53%, Πορτογαλία 3,64%, Ιρλανδία 0,94%, Γερμανία 0,32% και Κύπρος 3,38%.

Πηγή: kathimerini.gr