Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αυξημένα κατά 624 εκατ. τα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο του έτους

13.10.2018

Βελτιωμένο κατά 868 εκατ. ευρώ είναι το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Στον κρατικό προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 624 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 244 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 741 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Εκτακτα Εσοδα». Αν και, ενώ σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη.

Στο σκέλος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφεται αύξηση κατά 386 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 930 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 438 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ μειωμένες κατά 106 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 106 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 235 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους (κατά 167 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται αυξημένα έσοδα κατά 670 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 330 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι πλεονασματικό και αυξημένο κατά 337 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό ύψους 595 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το α΄ οκτάμηνο του 2017. Στα ασφαλιστικά ταμεία καταγράφονται αυξημένα έσοδα κατά 909 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.352 δισ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 445 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης κατά 298 εκατ. το α΄ οκτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 1.091 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είχε σημαντικά ευνοϊκότερη επίπτωση στο πρωτογενές πλεόνασμα φέτος.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]