Κυριακή 17.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αυξήσεις σε λογαριασμούς ρεύματος, λόγω οφειλών ΥΚΩ προς ΔΕΗ

25.02.2017


Η ΔΕΗ δεν έχει ανακτήσει τα κόστη για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για την περίοδο από το 2013 και μετά, καθώς οι μέχρι τώρα πολιτικές ηγεσίες, στο εποπτεύον υπουργείο Ενέργειας, απέφευγαν να αγγίξουν το θέμα για να μη χρεωθούν το πολιτικό κόστος από τις αυξήσεις τιμολογίων.

Το κεφάλαιο Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που αφορά ποσά ύψους 600 εκατ. ευρώ, τα οποία η ΔΕΗ θα πρέπει να ανακτήσει μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, άνοιξε η διοίκηση της επιχείρησης, με αφορμή τον έλεγχο της ΡΑΕ για την παρακράτηση ανεξόφλητων οφειλών προς ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Οι ΥΚΩ αποτελούν μία από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για την κάλυψη του επιπλέον κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών και των ειδικών τιμολογίων, όπως των πολυτέκνων και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Βάσει νόμου, η ΔΕΗ θα πρέπει να ανακτά σε ετήσια βάση τα εν λόγω κόστη κατόπιν απόφασης έγκρισης της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Η ΔΕΗ, ωστόσο, δεν έχει ανακτήσει αυτά τα κόστη για την περίοδο από το 2013 και μετά, καθώς οι μέχρι τώρα πολιτικές ηγεσίες στο εποπτεύον υπουργείο Ενέργειας απέφευγαν να αγγίξουν το θέμα για να μη χρεωθούν το πολιτικό κόστος από τις αυξήσεις τιμολογίων για την κάλυψή του, με αποτέλεσμα να στερούν από τα ταμεία της περί τα 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΗ, για τα έτη 2012-2015.

Η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ρευστότητα της ΔΕΗ και η μετακύλιση του προβλήματος συνολικά στην αγορά ηλεκτρισμού υποχρεώνουν το υπουργείο και τη ΡΑΕ να ανοίξουν τον φάκελο ΥΚΩ, χωρίς ωστόσο να βιάζονται, όπως δείχνουν οι χειρισμοί. Αυτό προκύπτει από την αμφισβήτηση των στοιχείων που παρουσιάζει η ΔΕΗ και κυρίως από τη διαπίστωση τρία χρόνια μετά ότι ο ΑΔΜΗΕ που κρατάει τον σχετικό λογαριασμό δεν τον έχει αποτυπώσει σωστά. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτόν η ΡΑΕ έχει καλέσει σε ακρόαση τον ΑΔΜΗΕ εντός του Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση του φακέλου ΥΚΩ θα συνοδευθεί από καθυστέρηση κάποιων μηνών, αφού θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ακρόασης και μετά να ξεκινήσει η εξ αρχής καταγραφή του σχετικού λογαριασμού, η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη ΡΑΕ για να προχωρήσει σε απόφαση έγκρισης και κατανομής ανά κατηγορία καταναλωτών του ανακτήσιμου εσόδου για τη ΔΕΗ. Το σκεπτικό που επικρατεί, πάντως, στη ΡΑΕ είναι ότι η ανάκτηση θα επιμεριστεί σε ορίζοντα κάποιων ετών για να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές, κατά τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και τα ανακτήσιμα ποσά επενδύσεων παρελθόντων ετών του ΔΕΣΦΑ.

Οι αυξήσεις που θα προκύψουν για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος θα εξαρτηθούν από το τελικό ποσό που η ΡΑΕ θα εγκρίνει ως ανακτήσιμο για τη ΔΕΗ και από το χρονικό διάστημα ανάκτησής του. Σε κάθε περίπτωση, οι αυξήσεις θα είναι αναπόφευκτες, με την πρώτη δόση να αναμένεται περί τα μέσα του θέρους. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ (τον Μάιο του 2016), τα τιμολόγιά της για το 2015 είχαν συμπεριλάβει χρεώσεις ΥΚΩ της τάξης των 625 εκατ. ευρώ για το 2014. Το κόστος της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ το οποίο έπρεπε να καλυφθεί ήταν 758 εκατ. Η ΔΕΗ, δηλαδή, για τις ΥΚΩ του 2014 ανέκτησε 133 εκατ. ευρώ λιγότερα. Συνολικά για την περίοδο 2012-2015 η ΔΕΗ εισέπραξε 600 εκατ. λιγότερα για τις ΥΚΩ που παρείχε.

Πηγή: kathimerini.gr