Τρίτη 18.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Από εκτιμητές οι τιμές εκκίνησης σε πλειστηριασμούς του Δημοσίου

21.01.2018


Δημοσιεύθηκε χθες η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ, όπου ορίζεται ότι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δύναται να αιτείται τον διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Στους πιστοποιημένους εκτιμητές, που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο του υπ. Οικονομικών, ανατίθεται η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των εμπορικών τιμών των ακινήτων που θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό από το ελληνικό Δημόσιο. Την Παρασκευή, δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ, όπου ορίζεται ότι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δύναται να αιτείται τον διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Στην πράξη πάντως και με δεδομένα τα όσα περιγράφονται στο ΦΕΚ, η παρουσία πιστοποιημένου εκτιμητή είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή για όλες τις οφειλές άνω των 250.000 ευρώ. Επίσης, υποχρεωτικά θα εμπλέκεται εκτιμητής για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, οι πλειστηριασμοί επί ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο θα γίνουν υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αρχής γενομένης από την 1η Μαΐου. Παράλληλα, το πολυνομοσχέδιο ορίζει την 21η Φεβρουαρίου ως την ημερομηνία που θα διεξάγονται ηλεκτρονικά όλοι οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες κ.λπ. Οπως μάλιστα σαφώς ορίζεται, η τιμή της πρώτης προσφοράς θα είναι η εμπορική αξία των ακινήτων.

Στόχος είναι να μην κηρύσσονται άγονοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο, όπως κατά τεκμήριο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αιτία ήταν το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες ήταν κατά πολύ υψηλότερες των εμπορικών τιμών, ως αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των τιμών στην αγορά ακινήτων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και λόγω των χαρακτηριστικών των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων, που δεν είχαν μεγάλη εμπορικότητα, γεγονός που υποβάθμιζε και το πιθανό αγοραστικό ενδιαφέρον για αυτά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αμοιβή των εκτιμητών, καθώς είναι τουλάχιστον διπλάσια (100 ευρώ) από την αντίστοιχη των 50 ευρώ που προβλέπεται για όσους εισηγηθούν τις νέες τιμές ζώνης, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών. Για κτίσματα επιφάνειας άνω των 200 τ.μ., η αμοιβή των 100 ευρώ προσαυξάνεται με συντελεστή 10% για κάθε 100 τ.μ. και μέχρι του ποσού των 200 ευρώ. Για οικόπεδα (εντός ή εκτός σχεδίου), το ποσό της αμοιβής ορίζεται σε 50 ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκτίμησης περισσότερων του ενός ακινήτων του ίδιου οφειλέτη, ο εκτιμητής δικαιούται για κάθε επιπλέον δικαίωμα επί ακινήτου το ποσό των 50 ευρώ.

Εκτίμηση σε 10 ημέρες

Βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση, ο εκτιμητής έχει χρονική προθεσμία 10 ημερών για τη σύνταξη της εκτίμησής του. Πάντως, στην υπουργική απόφαση δεν περιγράφεται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας της κάθε εκτίμησης, όπως για παράδειγμα ορίζεται στη διαδικασία του καθορισμού των νέων τιμών ζώνης. Αντιθέτως, γίνεται μια απλή αναφορά στα ευρωπαϊκή ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκτιμητής, δεσμευόμενος παράλληλα για την τήρηση του σχετικού κώδικα δεοντολογίας. Υπενθυμίζεται ότι, στη διαδικασία για τον καθορισμό των τιμών ζώνης, ο εκτιμητής θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την εισήγησή του, κάνοντας μνεία διαφόρων στοιχείων, προσκομίζοντας και πραγματικές πράξεις αγοραπωλησίας, ως συνοδευτικές της έκθεσής του.

Πηγή: kathimerini.gr