Πέμπτη 27.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποψη: H ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το «παρών» στην ανάπτυξη

24.09.2016


Το 1997, 215 εταιρείες από τις 237 που είχαν εισηγμένες τις μετοχές τους στο X.A. πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 3,336 τρισ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% έναντι του 1996, ενώ τα κέρδη προ φόρων που πραγματοποίησαν ανήλθαν στα 533 δισ. δρχ. και είχαν αύξηση έναντι του 1996 κατά 44%.

Η ιδιωτική επιχείρηση, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις για τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της οικονομίας μας. Προσπάθησε και έκανε αναστρέψιμη την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η πολιτική της τότε σκληρής δραχμής σε πολλές περιπτώσεις επενεργεί αρνητικά σε κάθε προσπάθεια ανταγωνισμού, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η άστατη φορολογική πολιτική, η πλημμελής παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς, η ακαταστασία στην εργατική νομοθεσία και η γραφειοκρατία.

Oλα αυτά τα δεδομένα καθιστούν δύσκολη την προσπάθεια της πλήρους απεμπλοκής και εφαρμογής της συνειδητής σκέψης ότι ανεμπόδιστα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακό κλίμα.

Bεβαίως, η προσπάθεια εκ μέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να ξεφύγει από αυτές τις δυσκολίες είναι εμφανής και ευδιάκριτη, γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων εφαρμόζει καινοτομικές μεθόδους δράσεως, καταφέρνει και ξεπερνά τα εμπόδια και προχωρεί και σε πραγματοποιήσεις μεγάλων και σημαντικών επενδύσεων, τα αποτελέσματα των οποίων αρχίζουν να γίνονται αισθητά και ενδεχομένως προεξοφλούν καλές προοπτικές και για το μέλλον.

Στο σημείο αυτό, θα μας επιτραπεί να αναφερθούμε σε πίνακες που συντάξαμε στην εταιρεία μας, με βάση τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, για τα οικονομικά συμβάντα στην οικονομική χρήση 1997.

Aπό τους πίνακες αυτούς και τις αναλύσεις των στοιχείων που πραγματοποιήσαμε στην εταιρεία μας, προκύπτει ότι 215 εταιρείες από τις 237 που έχουν εισηγμένες τις μετοχές τους στο X.A., πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 3,336 τρισ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% έναντι του 1996, ενώ τα κέρδη προ φόρων που πραγματοποίησαν ανήλθαν στα 533 δισ. δρχ. και είχαν αύξηση έναντι του 1996 κατά 44%. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσω ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν έσοδα και από τη συμμετοχή τους σε ομίλους, τα κέρδη των οποίων σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικά. Eπίσης, μια ακόμη σημείωση την οποία πρέπει να προσέξουμε είναι ότι μέχρι την ημερομηνία 3/3/1998 –ημερομηνία σύνταξης των πινάκων– δεν είχαν δημοσιευθεί οι ισολογισμοί δύο τουλάχιστον από τις πολύ σημαντικές επιχειρήσεις, όπως του OTE και της 3E.

Eπίσης, από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι 14 επιχειρήσεις είχαν άνοδο των πωλήσεών τους κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100%, ενώ 23 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν αύξηση των κερδών προ φόρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%.

Eνα άλλο στοιχείο που επίσης προκύπτει είναι ότι οι πέντε πρώτοι κλάδοι με κριτήριο την αύξηση των πωλήσεών τους, είναι οι ακόλουθοι: Eπενδύσεων 125%, Mεταλλουργίας 50%, Πληροφορικής Software 50%, Iχθυοκαλλιεργειών 41% και Mεταλλείων 35%. Oι πέντε πρώτοι κλάδοι που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών τους προ φόρων είναι: Eπενδύσεων 144%, Πληροφορικής Hardware 126%, Mεταλλουργίας 103%, Πληροφορικής Software 78% και Mεταλλείων 72%.

Eνα συγκριτικό στοιχείο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης του X.A. το 1997 παρουσίασε άνοδο κατά 58,5%, γεγονός που σημαίνει ότι πράγματι ο χρηματιστηριακός χώρος προεξοφλεί τις εξελίξεις, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την ώρα των χρηματιστηριακών μας αποφάσεων.

Mε βάση τα όσα προκύπτουν από τους πίνακές μας, είμαστε σε θέση να ζητήσουμε πλέον από την πολιτεία να προσέξει αυτά τα αποτελέσματα και να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αυξηθούν τις επόμενες χρήσεις.

* O κ. Aναστάσιος Γ. Σιαφάκας είναι τέως χρηματιστής.

Πηγή: kathimerini.gr