Σάββατο 26.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποψη: Μια συνταγή επιτυχίας για μεγάλες επενδύσεις;

18.12.2017


Το πιο πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα μεγάλου και σύνθετου έργου στη χώρα μας, που ολοκληρώθηκε έγκαιρα με μεγάλη επιτυχία, είναι αυτό του ΙΣΝ στο Φαληρικό Δέλτα.

Γ​​ίνεται πολύς λόγος καθημερινά για την αναγκαιότητα νέων μεγάλων επενδύσεων που θα αυξήσουν τον αναιμικό ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μας. Και η μεγαλύτερη από τις επενδύσεις που έχει δρομολογηθεί, αλλά σκοντάφτει συνεχώς, είναι αυτή του Ελληνικού. Το Ελληνικό είναι ένα πολύ σύνθετο έργο και – λόγω της περίπλοκης νομοθεσίας μας– δεν θα μπορέσει να αναπτύξει ταχύτητα, αν κάθε φορά το όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται, λύνεται ασυντόνιστα εκ των υστέρων. Η πρόβλεψη και η λύση των προβλημάτων εκ των προτέρων είναι αυτές που θα επιτρέψουν στο έργο να τροχοδρομήσει έγκαιρα και να απογειωθεί.

Επειδή το πιο πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα μεγάλου και σύνθετου έργου στη χώρα μας που ολοκληρώθηκε έγκαιρα με μεγάλη επιτυχία είναι αυτό του ΙΣΝ στο Φαληρικό Δέλτα, ίσως η εμπειρία της δρομολόγησης και εκτέλεσής του να είναι χρήσιμη. Πώς ολοκληρώθηκε το έργο στον χρόνο και στην ποιότητα που είχε σχεδιαστεί; Στην Ελλάδα βρισκόταν, με την ίδια δημόσια διοίκηση και τα γνωστά προβλήματα πολυπλοκότητας του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Οι συζητήσεις άρχισαν το 2006, όταν το ΙΣΝ εξέφρασε την επιθυμία του να χρηματοδοτήσει ένα σύνθετο και μεγάλο έργο (Βιβλιοθήκη – Λυρική Σκηνή – Μεσογειακό Πάρκο) αν βρισκόταν ο κατάλληλος χώρος και υπήρχε η δέσμευση, από την πλευρά της κυβέρνησης και κυρίως του ίδιου του πρωθυπουργού, ότι δεν θα προέκυπταν κωλύματα και καθυστερήσεις στην εκτέλεσή του.

Επειτα από εκτενείς συζητήσεις, συμφωνήθηκε ο μεν χώρος να παραχωρηθεί από το υπουργείο Οικονομικών στον παλιό Ιππόδρομο, τον δε συντονισμό να τον αναλάβει μια επιτροπή με άμεση ανάμειξη του Γραφείου του Πρωθυπουργού το οποίο θα είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και επιβοηθητικό ρόλο στην έγκαιρη παραχώρηση των αδειοδοτήσεων.

Το 2007 υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είχε βασικά συντάξει το Γραφείο του Πρωθυπουργού και πέρα από διάφορες λεπτομέρειες του ίδιου του έργου καθόριζε ότι όλα τα θέματα που θα προέκυπταν από τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση του έργου θα τα έλυνε η αναβαθμισμένη συντονιστική επιτροπή, που αποτελείτο από εκπροσώπους όλων των σχετικών θεσμών (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη, Δήμος Καλλιθέας κ.ά.), των εμπλεκόμενων υπουργείων και του Γραφείου του Πρωθυπουργού, που θα είχε και την ευθύνη του συντονισμού όλης της δημόσιας διοίκησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Η επιτροπή αυτή (στη συντονισμένη δράση της οποίας οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, η έγκαιρη εκκίνηση αλλά και η έγκαιρη περαίωση του έργου) είχε τακτικές συναντήσεις σχεδόν μηνιαίως, με σκοπό να συζητούνται η πρόοδος και τα όποια εμπόδια προέκυπταν και να συντονίζεται η λύση τους. Ετσι, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις σε κανένα σημείο της πορείας, καθότι όλα τα θέματα λύνονταν από πριν στο επίπεδο της επιτροπής. Αν καθυστερούσε κάτι, το Γραφείο του Πρωθυπουργού αναλάμβανε να πιέσει το γραφείο του αντίστοιχου υπουργού για να βρει έγκαιρα λύση ή ακόμα και να διαπραγματευθεί τη λύση. Για παράδειγμα, όταν η Εθνική Βιβλιοθήκη ζητούσε να έχει περισσότερο χώρο, ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ αρνιόταν να αυξήσει την επιτρεπόμενη δόμηση και το ΥΠΠΟΛ να μειώσει αντίστοιχα τον χώρο της Λυρικής. Ή όταν ο Δήμος Καλλιθέας δεν θα επιβεβαίωνε τους όρους δόμησης αν δεν έπαιρνε κάποια έκταση για αθλητικές εγκαταστάσεις του. Επομένως, ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που ανέκυπταν σε κάθε στάδιο.

Η τελική σύμβαση κυρώθηκε με νόμο τον Αύγουστο του 2009, αφού στα ενδιάμεσα 2,5 χρόνια είχαν λυθεί τα περισσότερα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα. Η επιτροπή εξακολούθησε να παρακολουθεί το έργο έως το τέλος του (2015), ανεξάρτητα από τις αλλαγές κυβερνήσεων και πρωθυπουργικών γραφείων. Οι βάσεις συνεργασίας και συντονισμού που είχαν μπει συνεχίστηκαν στο μέτρο που για όλους το τελικό ζητούμενο ήταν η έγκαιρη και σωστή παράδοση του έργου στον κόσμο. Ισως αυτή η συνταγή θα μπορούσε να προσαρμοστεί στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία και να καταφέρει να απογειώσει τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα.

* Η κ. Ελένη Λουρή είναι καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: kathimerini.gr