Τετάρτη 19.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποσύνδεση κατώτατου μισθού από συλλογικές διαπραγματεύσεις ζητεί ο ΣΕΒ

10.01.2018

Προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη μείωση της εκτεταμένης ανεργίας και όχι στην αύξηση του ονομαστικού κατώτατου μισθού δίνει ο ΣΕΒ, που με επιστολή του προς τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους ζητεί τη διεύρυνση του πεδίου των διαπραγματεύσεων, ώστε εργοδότες και εργαζόμενοι να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό ενός εγχώριου πακέτου μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας.

Μεταξύ των θεμάτων που βάζει στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου, ενόψει και της έναρξης των συζητήσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), είναι η αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλονται σε επίπεδο επιχείρησης ή κλάδου, η σύσταση ενός εθνικού επαγγελματικού ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, αλλά και η εγκαθίδρυση ενός νέου συστήματος διαιτησίας.

Ο ΣΕΒ που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τον τρόπο καθορισμού του ύψους των κατώτατων μισθών στην Ελλάδα, ζητεί παράλληλα να μη σχετίζονται οι μεταβολές αυτές με τις μεταβολές των συμβατικών μισθών και να μη δεσμεύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της μείωσης του κατώτατου μισθού, τονίζει ωστόσο ότι «όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη μείωση της εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης και να εντείνουν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Στην πράξη θέτει στο τραπέζι του διαλόγου πρόταση ώστε όποια μελλοντική αύξηση του κατώτατου μισθού να μη μεταφέρεται αυτόματα, ως αφετηρία των αυξήσεων, και σε επίπεδο κλάδων ή επιχειρήσεων.

Μάλιστα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης από τον ΟΜΕΔ. Για τον οποίο άλλωστε, στην ειδική του έκδοση για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο ΣΕΒ θέτει θέμα θεσμοθέτησης ενός νέου συστήματος, καθώς επιμένει πως παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η λειτουργία του Οργανισμού όπως ισχύει, είναι αντίθετη με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας.

Ο ΣΕΒ επαναφέρει και την πρόταση της ΓΣΕΕ για δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, όταν οι οικονομικές περιστάσεις και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών το επιτρέψουν.

Πηγή: kathimerini.gr