Σάββατο 09.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Απέδωσε η συνεργασία υπ. Εργασίας – ΣΕΤΕ σε πρόγραμμα κατάρτισης

13.05.2017


Από τους 1.541 ωφελουμένους που συμμετείχαν στην έρευνα, το 31,4% (484 άτομα) ανέφερε πως βρήκε κανονική εργασία μετά το τέλος του προγράμματος.

Δουλειά στον τομέα του τουρισμού βρήκε ένας στους 3 ωφελουμένους-ανέργους που συμμετείχε στο ανασχεδιασμένο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας «επιταγή εισόδου» για νέους έως 29 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η εργασία προέκυψε μετά το πέρας του προγράμματος, με τον ωφελούμενο είτε να μένει στην επιχείρηση στην οποία έκανε πρακτική είτε να απορροφάται από άλλη του ιδίου κλάδου. Να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2015 το πρόγραμμα «voucher» ανασχεδιάστηκε από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου και υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους την περίοδο 2015 – 2016.

Με τον νέο σχεδιασμό δημιουργήθηκε ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων του κλάδου που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Ετσι εξασφαλίστηκε η άμεση  εμπλοκή των επιχειρήσεων του κλάδου στην υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε η υποκατάσταση εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των ανέργων στις επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί δεν επετράπη στις επιχειρήσεις που έκαναν πρακτική οι άνεργοι, να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διήρκησε η πρακτική άσκηση. 

Ο νέος σχεδιασμός επετεύχθη έπειτα από συνεργασία της κ. Αντωνοπούλου με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με σκοπό τη στοχευμένη κατάρτιση και την παροχή των μέγιστων δυνατών ωφελημάτων στους ανέργους. Οι ωφελούμενοι έλαβαν  κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε βασικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού, όπως τουριστικός αντιπρόσωπος, υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης, υπάλληλος υποδοχής, επισιτιστικού τομέα, τηλεφωνικού κέντρου, ψυχαγωγίας και e-commerce, hospitality sales και marketing. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της θεωρητικής κατάρτισης για όλες τις ειδικότητες συντάχθηκαν από το Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης που διενήργησε το Ινστιτούτο, σε δείγμα συνολικά 1.541 ωφελουμένων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 31,4% (484 ωφελούμενοι) ανέφερε πως βρήκε κανονική εργασία μετά το τέλος του προγράμματος. Από αυτούς, 44,4% (215 άτομα) απάντησαν ότι η εργασία τους ήταν πλήρους απασχόλησης και 55,6% (269) μερικής. Ως προς τη σχέση εργασίας, το 52,5% (254 άτομα) ανέφερε ότι ήταν αορίστου χρόνου και το 47,5% (230 άτομα) ορισμένου. 

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]