Κυριακή 26.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αοριστίες στον ισχύοντα νόμο για τις 8 Κυριακές

19.01.2017

Θέμα ακυρότητας μερικώς και του νόμου 4177/2013, ο οποίος ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, θέτει η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Κυριακές.

Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η εξουσιοδότηση που παρέχεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 4177/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4254/2014, είναι αόριστη και αντίκειται στο άρθρο 43, παράγραφος 2 του Συντάγματος, εφόσον δεν προσδιορίζονται ειδικώς και συγκεκριμένως οι τουριστικές περιοχές που αναφέρονται στην ακυρωθείσα υπουργική απόφαση. Επιπλέον, στην ίδια υπουργική απόφαση δεν υφίσταται τεκμηρίωση κατά τη νομοθέτηση των εξαιρέσεων αυτών, προκειμένου να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητάς τους.

Με άλλα λόγια, η απόφαση του ΣτΕ όχι μόνο καταργεί την υπουργική απόφαση που απελευθέρωνε τελείως τις Κυριακές αλλά στην ουσία θέτει εκτός Συντάγματος και την ειδική εξουσιοδοτική διάταξη που επιτρέπει στον υπουργό να δημοσιεύει τέτοιες αποφάσεις. Πάντως, αν και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) δεν αποκλείει προσφυγή κατά του νόμου 4177/2013, το ίδιο δεν ισχύει για την ΕΣΕΕ. Οπως επισημαίνει η διοίκηση της ΕΣΕΕ στην «Κ», η συνομοσπονδία δεν πρόκειται να προσφύγει στο ΣτΕ κατά του νόμου 4177/ 2013, προσθέτοντας ότι εάν το επιθυμούσε αυτό, θα το είχε πράξει από το 2013, οπότε θεσπίστηκε ο νόμος.

Πηγή: kathimerini.gr