Σάββατο 14.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης

01.01.2019


Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET.

Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Με βάση την απόφαση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

• Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο,

• 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σημαντικός παράγοντας για τη χορήγηση του επιδόματος είναι και το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, δικαιούνται το επίδομα όσοι έχουν περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημειώνεται ότι το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Ιανουαρίου 2019 η πληρωμή θα γίνει έως 15 Φεβρουαρίου. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28 Ιουνίου 2019

Για την αίτηση θα πρέπει:

• Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISΝΕΤ.

• Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISΝΕΤ, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας τον ΑΦΜ.  

Πηγή: kathimerini.gr