Παρασκευή 27.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αιτήσεις στον ΟΓΑ για διακοπές

02.06.2020 /

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.06.2020 ξεκινούν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας για διακοπές για τους ασφαλιστικά ενήμερους και συνταξιούχους του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα γίνονται έως και 26/06/2020 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • ΑΜΚΑ και ο ΑΜ του δικαιούχου και προστατευόμενων μελών.
  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ _ ΟΓΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά λόγω των ειδικών μέτρων που ισχύουν και η παραλαβή θα γίνεται αυτοπροσώπως.

 ΚΕΠ Δ. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302

ΚΕΠ Δ. ΓΟΜΦΩΝ: 2431 352 118

ΚΕΠ Δ. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340